Ledarskapet är nyckeln till framgångsrik e-hälsaErfarna och flexibla ledare spelar en viktig roll för att vården ska få utdelning på sina e-hälsoinvesteringar.

Visionen om det goda ledarskapet

Du som har en ledarposition idag vet vad det innebär att fatta snabba beslut och arbeta med förändringsledning. Det har blivit en del av din vardag. Chefer som arbetar som tillfälliga ledare, interimschefer leder situationsanpassat med hänsyn till omständigheter och rådande situation. Interimschefen anpassar sitt ledarskap genom att dra nytta av sina tidigare erfarenheter av olika situationer.

De som är flexibla och kan ändra sin ledarstil och anpassa sig till rådande situation med hänsyn till omgivningens krav, är bäst rustade för framtidens ledarskap, säger Anette Cederberg.

Visionen om e-hälsoinvesteringen 

Kontinuerlig kompetens- utveckling är idag nödvändig för att få utdelning av e-hälsoinvesteringarna. För att minska dubbeldokumentation och få ut den fulla potentialen av ett IT-system i vården. Är det informatik som är ledordet. I många verksamhetsprojekt ingår det att strukturera information för att möjliggöra en automatiserad överföring till journalsystem och kvalitetsregister. Projektledare med erfarenhet från vård och omsorg ökar möjligheten för ett snabbt genomförande med lyckat resultat.

Acceptus-logotype

Acceptus erbjuder tillfälligt ledarskap när det saknas en chef eller när det finns behov av en kvalificerad projektledare med Hälso- och Sjukvårdsbakgrund. Inom e-hälsa ingår även support, förvaltningsstöd samt utbildning till privata vårdgivare med TakeCare installationen för Stockholm län.

Läs mer på www.acceptus.se

Hans Cederberg, CIO Accepts AB.

Hans Cederberg, CIO Acceptus AB.

Anette

Anette Cederberg, VD Acceptus AB.