Digital plattform bidrar till minskad smittspridning

När krisen står på tröskeln är det ibland frestande att tänka kortsiktigt, men det finns lösningar idag som hanterar en snabb omställning till digitala vårdbesök och som samtidigt utgör ett hållbart alternativ för vägen framåt. En sådan lösning är Visiba Care. Plattformen nyttjas idag av över hälften av Sveriges regioner och flertalet stora privata vårdgivare […]

Totalkommunikation öppnar upp vården för alla

Tillgänglighet är ledordet för det paradigmskifte som nu är i sin linda för vård- och omsorgssektorn i Sverige såväl som globalt. Digitaliseringen är bara ett verktyg för att ta oss dit. Alla människor oavsett funktionsförutsättning har rätt till en jämlik vård. Därför är det nWise mission att förse den svenska vården med tillgänglighetsplattformar för totalkommunikation.

Unik satsning på innovationsteknik och eHälsa i Östersund

Region Jämtland Härjedalen genomför nu en satsning på digitaliseringen av vården som ska göra sjukvården mer tillgänglig för länets invånare. Distansoberoende teknik ska föra vården närmare människors hem och också leda till fler jobbtillfällen i länet.I samarbete med konsultföretaget Sigma kommer regionen att satsa på eHälsa och behöver rekrytera fler medarbetare till kontoret i Östersund. […]

Dr. Pepper – roboten som ska rädda liv!

Nu kommer ytterligare en nyhet med roboten Dr Pepper som är kopplad till Webuild Helios Care plattformen.

Ledarskapet är nyckeln till framgångsrik e-hälsa

Erfarna och flexibla ledare spelar en viktig roll för att vården ska få utdelning på sina e-hälsoinvesteringar.

Omsorg24 är en webbtjänst helt skräddarsydd för HVB-hem och LSS-boenden

För att ett hem för vård och boende ska fungera väl krävs en bra och effektiv administration. Användarvänliga systemet Omsorg24 innehåller alla funktioner en verksamhet behöver – schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, HR-system, ärendehantering m.m.

Protected: Här ska framtidens Life Science-industri skapas

There is no excerpt because this is a protected post.