Ren luft under natten ger allergiker bättre möjlighet att nå behandlingsmålen

Patienter med okontrollerad allergisk astma utgör en liten del av dem som lider av astma och allergi, men står för en betydande del av det astmarelaterade resursanvändandet och kostnaderna inom vården. Till dessa patienter kan behandling med Airsonett TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde vara ett effektivt och skonsamt behandlingsalternativ som riktar in sig på orsakerna till allergin.

Säkert moln för vården!

Efter mångårig erfarenhet från samhällsviktiga verksamheter har Tutus Data nu börjat erbjuda sina IT lösningar gällande säker digital kommunikation även till sjukvården. Lösningarna bygger på hög integritet, är placerade i Sverige och bygger på försvarsmaktens höga krav och ramverk.

Unikt verksamhetsstöd för egenmonitorering i hemmet

Med rätt verktyg för egenmonitorering i hemmet kan patienter ta kontroll över sin egen vård, samtidigt som vårdpersonalen får patientens mätvärden i realtid. På så vis effektiviseras och strömlinjeformas vårdprocessen, så att tillgängliga resurser kan fördelas dit de behövs mest.

Icketermisk katalys minskar post-operativ infektionsrisk kraftigt

Brookhaven Instruments utmärker sig återigen som en föregångare inom medicinteknik genom sin investering i franska luftrenaren Calistair. Genom att kombinera tre tekniker sänks den mikrobiologiska belastningen inom vården och möjliggör att snabbt komma tillrätta med virusrelaterad eller mikrobiologisk kontamination. Calistair har tagits fram för att just sänka mikrobiologisk belastning på exempelvis infektions-, brännskade-, cancer- eller […]

Automatiserad övervakning av temperaturkritiska miljöer ger många fördelar

Log-IT:s övervakningssystem är ett oslagbart verktyg för såväl aktörer inom läkemedelsindustrin som sjukhus och vårdinstanser med behov av kontinuerlig miljöövervakning av olika kritiska funktioner. Log-IT:s system kontrollerar en mängd parametrar, bland annat renhet, temperatur och luftfuktighet, och användningsområdena är många. Log-IT har sedan början av 1990-talet levererat övervakningslösningar – då framförallt process- och produktionsövervakning – […]