Unikt verksamhetsstöd för egenmonitorering i hemmet

Med rätt verktyg för egenmonitorering i hemmet kan patienter ta kontroll över sin egen vård, samtidigt som vårdpersonalen får patientens mätvärden i realtid. På så vis effektiviseras och strömlinjeformas vårdprocessen, så att tillgängliga resurser kan fördelas dit de behövs mest.

Svensk forskning kan bekämpa mental ohälsa

Allt fler börjar tala om psykisk ohälsa, men att sjukanmäla sig för depression och ångest jämte en förkylning är fortfarande inte lika socialt accepterat. Behovet av framförallt antipsykotiska och antidepressiva läkemedel ökar, därför ligger läkemedel för just det centrala nervsystemet i fokus på läkemedelsföretaget Gabather.

WED/RLS måste börja tas på allvar

WED (Willis-Ekbom Disease)/RLS (Restless Leg Syndrom) är en kronisk neurologisk sjukdom i det centrala nervsystemet. Orsaken till sjukdomen är troligtvis någon fel funktion i de ämnen som vidarebefordrar nervimpulserna på kemisk väg mellan olika hjärnceller. Sjukdomen finns i två olika former.

Fibromyalgiförbundet hjälper drabbade att hantera sin sjukdom digitalt

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som drabbar två till fyra procent av befolkningen. Fibromyalgiförbundet arbetar aktivt för att öka förståelsen för sjukdomen och stödja drabbade.

MedHelp har unika helhetslösningar för både bemanning och rekrytering

MedHelp Konsulttjänster levererar unika helhetslösningar för företag som är i behov av sjukvårdspersonal. Oavsett vilken typ av personal som behövs eller om det gäller rekrytering till fasta tjänster eller bemanning.

Minska sjukfrånvaron – med Qurant företagshälsa

40 procent av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare. En nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Reformagenda för bättre vård ger förslag i tio olika punkter

Vårdföretaget MedHelp lanserar en reformagenda för den svenska vården med tio förslag som kan lägga grunden för en personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. Och företaget anser att det behövs en stark centralfigur för att driva på den nödvändiga digitala utvecklingen och åstadkomma ”Den nya vården”.

Plattformen som lägger grunden för en effektiv och kvalitetssäkrad vård

Det finns patientmöten som fungerar väl digitalt, likväl som det finns tillfällen som kräver ett fysiskt möte. Idag är människans vardag till stor del digitaliserad och framtidens vård måste kunna möta patienternas behov, oavsett på vilken plats mötet bör ske.

MedHelp kan avlasta vårdpersonal med smarta digitala distanslösningar

e-hälsoföretaget MedHelp bistår sjukvårdsmottagningar och vårdcentraler med distanslösningar och möter patienterna digitalt framför allt med yttre triage och chat-tjänster. Hög tillgänglighet, avlastning för primärvårdens personal och lång erfarenhet av sjukvårdsrådgivning beskrivs som de stora fördelarna.

Säkrare och effektivare vård när surfplattor ersätter papperslappar

Genom verksamhetsstödet itACiH har personalen på den Palliativa Enheten i Lund ersatt sina papperskalendrar och postit-lappar med surfplattor. Tekniken har inte bara gjort arbetet lättare för personalen utan även ökat patientsäkerheten för några av vårdens allra mest sjuka.