Ny portal för de som lider av fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som drabbar två till fyra procent av befolkningen. Orsaken är fortfarande till stor del okänd och det finns ännu inget botemedel utan endast lindrande behandlingar. Fibromyalgiförbundet arbetar aktivt för att öka förståelsen för sjukdomen och stödja drabbade. För att kunna hjälpa personer med fibromyalgisymptom har förbundet startat Fibromyalgiportalen – ett […]

Ny teknik möjliggör initial demensutredning – på distans

En ny teknik för enklare initial kognitiv bedömning vid misstänkt kognitivt sjukdom har utvecklats av start-up-bolaget Geras Solutions. Nyligen publicerade forskningsresultat visar också att Geras Solutions tester har högre träffsäkerhet än vad som används vid primärvårdens ordinarie, intervju-baserade utredningar. – Med tekniken kan vi drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningen och samtidigt få […]

MiniFinder Nano – ökad trygghet och säkerhet under Covid-19

MiniFinder Nano är ett personlarm som har flera smarta innovationer för att skapa en säkrare vardag, särskilt nu under coronapandemin.

Unikt verksamhetsstöd för egenmonitorering i hemmet

Med rätt verktyg för egenmonitorering i hemmet kan patienter ta kontroll över sin egen vård, samtidigt som vårdpersonalen får patientens mätvärden i realtid. På så vis effektiviseras och strömlinjeformas vårdprocessen, så att tillgängliga resurser kan fördelas dit de behövs mest.

Svensk forskning kan bekämpa mental ohälsa

Allt fler börjar tala om psykisk ohälsa, men att sjukanmäla sig för depression och ångest jämte en förkylning är fortfarande inte lika socialt accepterat. Behovet av framförallt antipsykotiska och antidepressiva läkemedel ökar, därför ligger läkemedel för just det centrala nervsystemet i fokus på läkemedelsföretaget Gabather.

WED/RLS måste börja tas på allvar

WED (Willis-Ekbom Disease)/RLS (Restless Leg Syndrom) är en kronisk neurologisk sjukdom i det centrala nervsystemet. Orsaken till sjukdomen är troligtvis någon fel funktion i de ämnen som vidarebefordrar nervimpulserna på kemisk väg mellan olika hjärnceller. Sjukdomen finns i två olika former.

Fibromyalgiförbundet hjälper drabbade att hantera sin sjukdom digitalt

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som drabbar två till fyra procent av befolkningen. Fibromyalgiförbundet arbetar aktivt för att öka förståelsen för sjukdomen och stödja drabbade.

MedHelp har unika helhetslösningar för både bemanning och rekrytering

MedHelp Konsulttjänster levererar unika helhetslösningar för företag som är i behov av sjukvårdspersonal. Oavsett vilken typ av personal som behövs eller om det gäller rekrytering till fasta tjänster eller bemanning.

Minska sjukfrånvaron – med Qurant företagshälsa

40 procent av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare. En nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Reformagenda för bättre vård ger förslag i tio olika punkter

Vårdföretaget MedHelp lanserar en reformagenda för den svenska vården med tio förslag som kan lägga grunden för en personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. Och företaget anser att det behövs en stark centralfigur för att driva på den nödvändiga digitala utvecklingen och åstadkomma ”Den nya vården”.