Framtidens sjukvård skapas i Norrlands inland

På Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten utvecklas framtidens distansvård som lockar till sig både storföretag och ett globalt intresse. ”Den teknik som vi tar fram för våra äldre i Norrlands inland kanske räddar livet på barn och mödrar i Afrika”, säger Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum.

Partnerskap i fokus när Tieto satsar på distansvård

Distansvård är en nyckel för att lösa vårdens utmaningar men implementeringen av ny teknik går långsamt. För att lösa det problemet introduceras nu Tieto SmartCare – ett koncept som sätter partnerskap i fokus.

Sveriges mål: bäst i världen på e-hälsa

Sverige är idag långt ifrån bäst i världen när det gäller digitalisringen av vård och omsorgen. Regeringen har därför satt ett mål att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa inom tio år.

eHälsoinstitutet om de viktigaste e-hälsosatsningarna

E-hälsa.se fick ställa frågor till eHälsoinstitutets verksamhetschef Göran Petersson.

Videobesök i hemmet för en effektivare vårdmiljö

Karolinska Universitetssjukhuset i innovationens framkant, snart är virtuell vård möjligt.

EES, ett säkrare system för apoteken

EES hjälper apoteken med säkerheten