Innovation och samarbeten ska ge mer tillgänglig vård

EVRY satsar för att ligga i den absoluta framkanten när det gäller e-hälsa. Receptet? Att lägga krut på innovation och täta partnersamarbeten. Ylva Hennig från EVRY förklarar och ger sin syn på branschen och framtiden.

Ny Masterutbildning och ordnat införande bäddar för bättre e-hälsa

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa. För det krävs samarbete mellan många olika aktörer, ett ordnat införande av digitalt stöd i sjukvården, utvärdering och utbildning. eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet arrangerar masterutbildning i Hälsoinformatik.

Öppenhet gör e-hälsan billigare, effektivare och säkrare

”Om varje it-leverantör håller i sina hemligheter, kommer vi alla till korta. Med en öppen plattform som grund kan både små och stora organisationer tillföra värden som gör att vi kommer framåt snabbare.” Det säger Tomas Nordheim Alme, läkare och medicinsk direktör för det norska it-företaget DIPS.