Tryggare snabbare och enklare vård

E-hälsa och dagens innovationsteknik kan göra stora förändringar när det kommer till att tillgängliggöra och effektivisera vården. För att kunna balansera den ökande patientgruppen med vårdens tids- och personalbrist behövs nya online-verktyg i de dagliga rutinerna. nWise AB har tidigt sett behovet för detta.

Så kan Sverige lära av Estland i digitalisering av vården

Estland beskrivs ofta som ett av Europas föregångsländer när det kommer digitalisering av vården. E-hälsa.se har pratat med Külle Tärnov, Cluster Manager på Estonian Connected health om vad Sverige kan dra för lärdomar från Estland och vad hon tror om framtidens vård.

Nytt logistiksystem ska lösa akutens utmaningar

På en akutmottagning kan snabb tillgång till information innebära skillnaden mellan liv och död. Men trots dess unika utmaningar har den svenska akutvården hittills inte utrustats med specialbyggda it-system. Det ska den svenska startupen Aweria ändra på.

Norsk teknik ska lyfta innovationskraften i svensk vård

Genom att förlita sig på öppna plattform ökar e-hälsoleverantören DIPS innovationstakten i den norska vården. Nu etablerar man sig i Sverige för att tillsammans med vårdpersonal skapa framtidens smarta vårdlösningar även här.

Satsning på e-hälsa bidrar till att lösa sjukvårdskrisen

Den ökade digitaliseringen i samhället kan utnyttjas för att utveckla dagens hälsovård med patientens bästa i fokus.  E-hälsa är en viktig del av lösningen på sjukvårdens nuvarande effektivitets- och kostnadskris. Virtuella hälsorum kan lätta på trycket. – Vi står mitt i en förändring som är lika stor som den då internet kom och har möjlighet […]

Vården måste samordna sin information

Modern hälso- och sjukvård är duktig på att samla in data men sämre på att utnyttja dessa data till patienternas bästa. Health Solutions arbetar med eHälsa och erbjuder lösningar. Företaget är just nu mitt i en europeisk expansion där senaste genombrottet gäller Storbritannien.

De ska föra ”sakernas internet” till vården

Genom öppna plattformar, vård på distans och ”sakernas internet” ska IT-företaget Sigma hjälpa Sverige att uppnå regeringens vision: att bli världsbäst på e-Hälsa. Med växande ohälsa, en åldrande befolkning och ökande krav från vårdtagare måste svensk sjukvård leverera bättre vård till fler och dessutom till en lägre kostnad. För att få den här ekvationen att […]

Innovation och samarbeten ska ge mer tillgänglig vård

EVRY satsar för att ligga i den absoluta framkanten när det gäller e-hälsa. Receptet? Att lägga krut på innovation och täta partnersamarbeten. Ylva Hennig från EVRY förklarar och ger sin syn på branschen och framtiden.

Ny Masterutbildning och ordnat införande bäddar för bättre e-hälsa

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa. För det krävs samarbete mellan många olika aktörer, ett ordnat införande av digitalt stöd i sjukvården, utvärdering och utbildning. eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet arrangerar masterutbildning i Hälsoinformatik.

Öppenhet gör e-hälsan billigare, effektivare och säkrare

”Om varje it-leverantör håller i sina hemligheter, kommer vi alla till korta. Med en öppen plattform som grund kan både små och stora organisationer tillföra värden som gör att vi kommer framåt snabbare.” Det säger Tomas Nordheim Alme, läkare och medicinsk direktör för det norska it-företaget DIPS.